Οι εγκαταστάσεις μας

Η εταιρεία PROFILPLUS έχει την έδρα της στη Δράμα, σε ιδιόκτητη έκταση 13.000τμ εντός της οποίας υπάρχουν κτηριακές εγκαταστάσεις 5.000τμ. Σε αυτές στεγάζονται οι 5 καθετοποιημένης δομής γραμμές παραγωγής διάκενου αλουμινίου, οι χώροι αποθήκευσης του παραγόμενου προϊόντος και οι χώροι υποστηρικτικών και διοικητικών εργασιών.

Η δυνατότητα της εταιρείας να εξελίσσεται, την οδήγησε το 2008, στην απόφαση για τοποθέτηση και λειτουργία της πρώτης γραμμής παραγωγής διάκενων αλουμινίου. Τα άμεσα θετικά  αποτελέσματα της παραγωγής αυτής, κυρίως στην ποιότητα του προϊόντος, σε συνδυασμό με την άριστη εξυπηρέτηση προς τις συνεργαζόμενες εταιρείες, αυξάνουν την ζήτηση και οδηγούν εκ νέου την εταιρεία στο να επενδύσει, διαδοχικά για τα τρία επόμενα έτη, σε τρεις ακόμη, καθετοποιημένης δομής γραμμές παραγωγής καθώς και σε νέες κτηριακές εγκαταστάσεις.
Το 2015 η εταιρεία επιλέγει την τοποθέτηση μηχανής παραγωγής διάκενων αλουμινίου, γερμανικής προέλευσης, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο υψηλότερες προδιαγραφές για τα προϊόντα που παράγονται. 

Πιστεύουμε στις δυνατότητες μας.

Στην profilplus νιώθουμε πολύ περήφανοι για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας και έτσι αν μπορούσαμε να μιλήσουμε με νούμερα θα σας λέγαμε:

% Success

Experience in Working Hours